פרשת השבוע

פרשת תרומה- ליקט ישראל לנצנר

"ועשית מנרת זהב טהור…" [שמות כ"ה 31]. הזהב נחשב למתכת יקרה בין המתכות. שלוש מתכות שימשו בבניין בית המקדש-זהב, כסף ונחושת. הזולה שבהן-הנחושת, מצויה בשפע

פרשת תרומה- ליקט ישראל לנצנר

"ועשית מנרת זהב טהור…" [שמות כ"ה 31]. הזהב נחשב למתכת יקרה בין המתכות. שלוש מתכות שימשו בבניין בית המקדש-זהב, כסף ונחושת. הזולה שבהן-הנחושת, מצויה בשפע

פרשת בא – ישראל לנצנר

בפרשת "בא" באה לידי ביטוי מצות קידוש החודש. שלושה גורמים מרכזיים חוברים יחדיו לכלל שלמות אחת-המקום, האדם והזמן. האדם-מיוצג בבית דין , שבכוחו לייחד את

פרשת בא – ישראל לנצנר

בפרשת "בא" באה לידי ביטוי מצות קידוש החודש. שלושה גורמים מרכזיים חוברים יחדיו לכלל שלמות אחת-המקום, האדם והזמן. האדם-מיוצג בבית דין , שבכוחו לייחד את

פרשת וארא – ישראל לנצנר

בפרשת "וארא" נשמעת נאקת בני ישראל "אשר מצרים מעבדיםאתו".על רקע העול הכבד נשמעים פעמי גאולה בארבעה לשונות-והוצאתי, וגאלתי, ולקחתי והבאתי. משה ואהרון הם השליחים, "מבשרי