פרשת השבוע

פרשת תזריע – ליקט ישראל לנצנר

"כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם"[ויקר ,יד ,13]. נגעהצרעת בא על הלוקה בלשון הרע. צרעת

פרשת ויקרא – ליקט ישראל לנצנר

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה' ,מן הבהמה ,מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קרבנכם"[ויקרא א' 2]. פרשת "ויקרא" מוקדשת לסוגי הקרבנות, עיתויין והקרבתן כגילוי

פרשת כי תישא – ליקט ישראל לנצנר

בהפטרת שבת "כי תישא" בספר מלכים [א,י"ח] עולה דמותו של אליהו הנביא הנאבק בנביאי הבעל בכרמל. אליהו הנביא מכונה "התשבי". הוא היה מן הגלעד. הוא

פרשת תצווה – ישראל לנצנר

שבת זו מכונה "שבת זכור", על שום ההפטרה [שמואל א' ט"ו] המזומנת לקריאה בשבת קודם לחג הפורים. חג הפורים, הוא החג האחרון בלוח השנה ,

פרשת תרומה- ליקט ישראל לנצנר

"ועשית מנרת זהב טהור…" [שמות כ"ה 31]. הזהב נחשב למתכת יקרה בין המתכות. שלוש מתכות שימשו בבניין בית המקדש-זהב, כסף ונחושת. הזולה שבהן-הנחושת, מצויה בשפע

פרשת יתרו ליקט ישראל לנצנר

בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים הם מתיצבים , בפרשת "יתרו" , אל מול הר סיני למעמד ההתגלות ולקבלת התורה. משה ואהרון, נדב ואביהוא ועמם

פרשת בא – ישראל לנצנר

בפרשת "בא" באה לידי ביטוי מצות קידוש החודש. שלושה גורמים מרכזיים חוברים יחדיו לכלל שלמות אחת-המקום, האדם והזמן. האדם-מיוצג בבית דין , שבכוחו לייחד את

פרשת וארא – ישראל לנצנר

בפרשת "וארא" נשמעת נאקת בני ישראל "אשר מצרים מעבדיםאתו".על רקע העול הכבד נשמעים פעמי גאולה בארבעה לשונות-והוצאתי, וגאלתי, ולקחתי והבאתי. משה ואהרון הם השליחים, "מבשרי

פרשת שמות. ליקט ישראל לנצ'נר

ספר "שמות" זכה לשמו בפי חז"ל כניגוד והשלמה לספר "בראשית". בספר בראשית התעסק ה' בבריאה "ויהי אור" בעולמו. בספר שמות יצאו ישראל מאפלה לאורה. רמב"ן

פרשת השבוע – וישב-ליקט ישראל לנצנר

"…וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה" [בראשית ל"ז 14]. אם קיימת פורענות-שכם היא המקום המזומן לכך. אולי טבוע הדבר בנופה, בעברה, בטיב אנשיה או במיקומה במוקד

פרשת וישלח ליקט ישראל לנצנר

 "כזית הודו וריח לו כלבנון" [הושע י"ד 7]. בהפטרת פרשת "וישלח" מדמה הנביא הושע את עם ישראל לזית המצוי בעונה זו בשעת מסיק. ארץ ישראל

פרשת תולדות – ליקט ישראל לנצנר

בפרשת "תולדות" מצווה ה' את יצחק "גור בארץ הזאת ואהיה עמך… כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל…." [בראשית, כ"ו 3]. פרשת "תולדות" נקראת

פרשת חיי שרה ליקט ישראל לנצנר

"ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען…" [בראשית כ"ג 2]. קבורת שרה מעלה על במת ההיסטוריה את העיר חברון שושלת האבות העניקה לעיר ייחוס

פרשת וירא – ליקט ישראל לנצנר

המסורת היהודית קובעת את מקום העקידה בהר המוריה-הר הבית. במדרשי אגדה מסופר , כי בתחילה היה המקום עמוק, "כיוון שמר ה' לשרות שכינתו עליו ולעשות