כתבה ראשית

לנוכח ההשתתפות הדלה וטענות בעלי העסקים, מציע הסגן המיועד אורן כהן להעביר מצעד הגאווה לפארק. מנגד טוען הסגן הרסגור הנדין "צעדה ללא אנשים הצופים בה תהיה החטאה מוחלטת"